Vivéntem © 2018

Tveka inte att ta kontakt med oss!

Vad vi kan göra för er i din region.

Vivéntem AB är generalagent för Finska Teri-hus i Sverige

PREFAB-LEVERANSER + STOM-RESNING

 

Vi arbetar framförallt med prefabricerade stommar samt modulresning av dessa på Svensk mark. Vi erbjuder i dagsläget inte något nyckelfärdigt hus, dock har vi vissa entreprenörer som samarbetspartners samt produktpaket för en rimlig kostnad till det kommande bygget.

 

Teri-Hus Ab har levererat högklassiga trähus ända sedan år 1974.

Företaget finns i Terjärv i Österbotten och sysselsätter

ca 50 personer. Sedan 1984 hör Teri-Hus till den familjeägda

Rani Plast-koncernen.

 

Teri-Hus levererar väggelementen med vindsskyddsskiva eller

som färdig träfasad. Träfasaden av grundmålad panel monteras

på fabriken och inkluderar även fönsterbleck och foderbräden.

Endast knutbräden och mindre skarvområden monteras på

byggplatsen.

Teri-elementen tillverkas och lagras i torra förhållanden. Elementens insida skyddas på fabriken med plast, vilket ger skydd mot fukt och damm under och efter transport. EK-gipsskivor fastsätts med skruvar på elementens insida, vilket garanterar en stabil konstruktion.

 

När du väljer Teri-Hus som leverantör, försäkrar du dig om att hela huspaketleveransen är CE-märkt gällande:

konstruktioner, anslutningar, material, planering och produktion.

Teri-Hus har beviljats följande intyg och certifikat:

Europeiskt tekniskt godkännande (ETA-13/0577, VTT Expert Services Oy)

EG-intyg om överrensstämmelse (0809-CPD-0787, VTT Expert Services Oy