Vivéntem © 2018

Tveka inte att ta kontakt med oss!

Vad vi kan göra för er i din region.

" - Viventem concordes sumus - "

VÅR VISION

Visionen är att skapa förutsättningar för ett hållbarare samhälle som leder till ett gott liv och god hälsa samtidigt som den inte äventyrar ekosystemens överlevnad. När det kommer till byggnader som redan finns så har vi en skyldighet att förbättra på ett långsiktigt och miljöeffektivt sätt, samtidigt som att den ekonomiska aspekten skall bli mer gynnsam för er.

Vi verkar för en energirevolution där förnybar energi skall vara grunden i allt byggande. Fokus på innovativa material och teknik skall gagna alla led och bidra med ett grönare Sverige. För att medborgare och beslutsfattare ska kunna ta rätt beslut när det gäller åtgärder för ett hållbart samhälle så behöver kunskapen stärkas och hållas aktuell. Vi vill se till att denna kunskap genomsyrar alla delar av samhället från privata företag och kommun till den enskilde individen. Vi ser till att stärka och genomföra era projekt med detta i åtanke.